Friday, 13 September 2019

#akshardham #gandhinagar πŸ™ the #baps #bapsshriswaminarayanmandir